Fire Center s.r.o.: Pohľad na vstupFire Center s.r.o.: Pohľad na vstupFire Center s.r.o.: Pohľad do učebneFire Center s.r.o.: Pohľad do učebneFire Center s.r.o.: Pohľad do učebneFire Center s.r.o.: Pohľad do učebne

Fire Center: Školiace stredisko

Fotky nášho školiaceho strediska

  • Neďaleko Europa SC

Viac informácií
Ďalšia odborná príprava technikov požiarnej ochrany: Fire center s.r.o. - lektoriĎalšia odborná príprava technikov požiarnej ochrany: Účastníci školeniaĎalšia odborná príprava technikov požiarnej ochrany: Účastníci školeniaĎalšia odborná príprava technikov požiarnej ochrany – Ing. Milan Belo-CabanĎalšia odborná príprava technikov požiarnej ochrany – Ing. Ján Kulfas

ĎOP TPO 001

Ďalšia odborná príprava
technikov požiarnej ochrany

  • Bezproblémový priebeh
  • Príjemná atmosféra
  • Spokojnosť

Viac informácií