Hlavné činnosti

  • Komplexné zabezpečovanie služieb v oblasti odbornej prípravy:
    • špecialistov požiarnej ochrany,
    • technikov požiarnej ochrany,
    • preventivárov požiarnej ochrany obce,
  • spracovanie analýzy nebezpečenstva vzniku požiaru.

O spoločnosti

Fire Center s.r.o.
Na Troskách 3
974 01 Banská Bystrica
Adresa
Fire Center s.r.o.
Na Troskách 3
974 01 Banská Bystrica

Telefón:
0948 044 832
0917 748 778

E-mail:
info@firecenter.sk

Registrácia:
Okr. súd Banská Bystrica, odd. Sro, vl. č. 24694/S
Výpis z Obchodného registra SR na internete

IČO: 47 364 335
DIČ: 2023830633
Nie sme platcovia DPH

Bankové spojenie:
VÚB Banka
BBAN: 3172549853 / 0200 (platí do 31.01.2016)
IBAN: SK32 0200 0000 0031 7254 9853

Fire Center s.r.o. - Oprávnenie TPO
Fire Center s.r.o. - Oprávnenie ŠPO / TPO / PPOO

Fire Center s.r.o. - Oprávnenie 2021

Uložiť

Uložiť