Sample Image
konateľ, lektor
 • 1980–1984
  VŠB OSTRAVA Hornicko-geologická fakulta
  odbor – Technika požiarnej ochrany a bezpečnosť priemyslu
 • 1984–1989
  Pôdohospodársky projektový ústav
  Pozícia: Špecialista PBS
 • 1989–2010
  Hasičský a záchranný zbor a jeho predchodcovia
  Pozícia: Požiarna prevencia, vedúce funkcie na úrovni Krajského riaditeľstva HaZZ v Banskej Bystrici a jeho predchodcoch.
  Účasť na príprave právnych a technických predpisov využívaných v súčasnej legislatíve požiarnej ochrany
 • Súčasnosť:
  Špecialista PO

J. Kulfas: Oprávnenia

J. Kulfas: Oprávnenia
OPRAVNENIE_14
Adresa Ing. Ján Kulfas
Na Troskách 3
974 01 Banská Bystrica
T 0917 748 778
@ kulfas.jan@firecenter.sk