Vítame Vás

Spoločnosť Fire Center s.r.o. Vám ponúka požiarne a bezpečnostné služby na najvyššej úrovni.

 

Hlavné činnosti

 

 • Komplexné zabezpečovanie služieb v oblasti odbornej prípravy:
  • špecialistov požiarnej ochrany,
  • technikov požiarnej ochrany,
  • preventivárov požiarnej ochrany obce,
 • spracovanie analýzy nebezpečenstva vzniku požiaru.

 
 

Komplexné zabezpečenie služieb

Odborná príprava technikov požiarnej ochrany
Projektová činnosť PBS
Vykonávanie služieb v oblasti zabezpečovania činnosti odborne spôsobilou osobou – TPO
Odborná a metodická činnosť na úseku ochrany pred požiarmi

Prečo si vybrať nás?


 • Služby na vysokej odbornej úrovni.
 • Profesionálny prístup.
 • Dlhoročné skúsenosti v oblasti PO.
 • Dlhoročná aktívna práca pri príprave právnych a technických predpisov v oblasti ochrany pred požiarmi.
 • Záleží nám na vašej širokej znalosti problematiky, vysokej odbornosti a spokojnosti.

 

Základná odborná príprava TPO

Základná
odborná príprava
TPO

Cieľom 120-hodinového kurzu je poskytnúť účastníkom vedomosti potrebné k úspešnému overeniu odbornej spôsobilosti. Na záver obdržia potvrdenie o absolvovaní „Základnej odbornej prípravy technika PO“, ktoré je v zmysle platnej legislatívy potrebné predložiť pri skúške na príslušnom KR HaZZ. Program kurzu je striktne určený schváleným projektom a požiadavkám vyplývajúcim z postavenia a činnosti technika PO.

Aktualizačná odborná príprava TPO

Aktualizačná
odborná príprava
TPO

30-hodinový (4-dňový) kurz je určený pre technikov PO, ktorým končí  5-ročná platnosť osvedčenia na výkon technika PO. Na záver účastník  získa potvrdenie o absolvovaní ďalšej odbornej prípravy technika PO, ktoré predkladá aj s inými dokladmi na príslušnom KR HaZZ . Podmienkou účasti je predložiť kópiu osvedčenia o odbornej spôsobilosti technika PO.

Semináre


Semináre

Obsahová náplň seminárov je zameraná na problematiku ochrany pred požiarmi. V tejto sekcii uverejňujeme semináre organizované spoločnosťou Fire Center s.r.o. v spolupráci s odborníkmi z rôznych oblastí stavbárskeho sektoru.

Uložiť