V tejto sekcii uverejňujeme semináre organizované spoločnosťou Fire Center s.r.o. v spolupráci s odborníkmi z rôznych oblastí stavbárskeho sektoru.
Obsahová náplň seminárov je zameraná na problematiku ochrany pred požiarmi.

 

Pripravované semináre:


Termín konania* Téma seminára
23. 09.—25. 09. 2015* Téma bude upresnená.
25. 11.—27. 11. 2015* Téma bude upresnená.
* Spoločnosť Fire Center s.r.o. si vyhradzuje právo na zmenu termínu z dôvodu nízkeho počtu účastníkov. Minimálny počet účastníkov potrebný pre začatie seminára je päť.
** Seminár je v príprave. Pred začatím seminára sledujte informácie na webových stránkach Fire Center s. r. o.

01

Problém s PO?
Projektujete stavebný objekt alebo interiér? Narazili ste na problém súvisiaci s problematikou požiarnej ochrany?

02

Ste zvedavý?
Zaujímajú Vás protipožiarne vlastnosti materiálov vstupujúcich do arhitektonického a projekčného procesu?

03

Pýtajte sa
Chcete sa dozvedieť novinky alebo iné špecifické informácie z oblasti horenia, požiarov a profylaxie?

To, že stále čítate je dôkazom toho, že ste odpovedali aspoň na jednu otázku áno.

Našim prvoradým cieľom je zamerať sa na takú oblasť PO, ktorá zaujíma práve Vás.
Preto neváhajte a smelo nám predostrite Vaše podnety. My ich posúdime a po konzultácii s odbornímky v danej oblasti usporiadame odborný seminár na danú tému.

Mám návrh
pre odborný seminár