V súvislosti s Opatrením Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia č. OLP/4085/2020 sme prijali tieto opatrenia na zabránenie vzniku ochorenia COVID – 19:

 1. Vstup do našich priestorov je dovolený iba s prekrytými hornými dýchacími cestami
  (napríklad rúško, šál, šatka),
 2. účastníci odbornej prípravy sú povinní podrobiť sa meraniu teploty pri vstupe do budovy,
 3. pri zistení teploty vyššej ako 37,1 °C nebude umožnený osobe vstup do priestorov
  Fire Center s.r.o., účastníkovi odbornej prípravy bude v takom prípade ponúknutý
  iný termín vykonania kurzu / školenia,
 4. v prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia
  (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie) je osoba povinná zostať v domácej izolácii,
 5. prichádzajúce osoby sú povinné vydezinfikovať si ruky – pri vstupe do priestorov
  Fire Center s.r.o. sa nachádza dezinfekcia rúk, ktorú sú účastníci povinní použiť,
 6. ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky
  kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť miesto konania školenia,
 7. pre zabezpečenie pravidelného čistenia rúk je na soc. zariadeniach k dispozícii mydlo,
  teplá voda, jednorazové papierové obrúsky,
 8. prosíme o rešpektovanie zákazu podávania rúk,
 9. usporiadanie školiacej miestnosti je prispôsobené tak,
  aby boli zachované 2 m rozostupy medzi osobami,
 10. pri príchode a odchode z priestorov  Fire Center s.r.o. ako aj pri pobyte
  v školiacej miestnosti musia byť dodržiavané rozostupy 2 m medzi osobami,
 11. v priestoroch Fire Center s.r.o.  sa nesmie podávať jedlo a nápoje,
 12. v priestoroch Fire Center s.r.o. bude vykonávané pravidelné vetranie priestorov,
 13. v priestoroch Fire Center s.r.o. bude vykonávaná dezinfekcia priestorov,
  dotykových plôch, kľučiek podláh a predmetov,
 14. počet učastníkov odbornej prípravy može byť obmezený vzhľadom na priestorové možnosti.