Číslo OP Termín OP* Druh OP Rozsah
01 / 2024 05. 02.—09. 02. 2024
19. 02. — 23. 02. 2024
04. 03.—08. 03. 2024
18. 03. — 22. 03. 2024
01. 04.— 05. 04. 2024
ZOP ŠPO 5 dní (50 hod)
02 / 2024 12. 02.— 16. 02. 2024 AOP ŠPO 5 dní (50 hod)
03 / 2024 26. 02.— 29. 02. 2024 AOP TPO 4 dni (30 hod)
04 / 2024 11. 03.— 15. 03. 2024 AOP ŠPO 5 dní (50 hod)
05 / 2024 25. 03.— 28. 03. 2024 AOP TPO 4 dni (30 hod)
06 / 2024 08. 04.— 12. 04. 2024 AOP ŠPO 5 dní (50 hod)
07 / 2024 15. 04.— 19. 04. 2024
29. 04.— 03. 05. 2024
13. 05.— 17. 05. 2024
ZOP TPO 3 týždne (120 hod)
08 / 2024 22. 04.— 25. 04. 2024 AOP TPO 4 dni (30 hod)
09 / 2024 06. 05.— 10. 05. 2024 AOP ŠPO 5 dní (50 hod)
10 / 2024 20. 05.— 23. 05. 2024 AOP TPO 4 dni (30 hod)
11 / 2024 03. 06.— 07. 06. 2024 AOP ŠPO 5 dní (50 hod)
12 / 2024 17. 06.— 20. 06. 2024 AOP TPO 4 dni (30 hod)
13 / 2024 02. 09.— 06. 09. 2024
16. 09.— 20. 09. 2024
30. 09.— 04. 10. 2024
14. 10. — 18. 10. 2024
28. 10. — 01. 11. 2024
ZOP ŠPO 5 týždňov (200 hod)
14 / 2024 09. 09.— 13. 09. 2024 AOP ŠPO 5 dní (50 hod)
15 / 2024 23. 09.— 26. 09. 2024 AOP TPO 4 dni (30 hod)
16 / 2024 07. 10. — 11.1 0. 2024 AOP ŠPO 5 dní (50 hod)
17 / 2024 21. 10.— 24. 10. 2024 AOP TPO 4 dni (30 hod)
18 / 2024 11. 11. — 15. 11. 2024
25.11. — 29.11. 2024
09. 12.— 13. 12. 2024
ZOP TPO 3 týždne (120 hod)
19 / 2024 18. 11. — 22.11. 2024 AOP ŠPO 5 dní (50 hod)
20 / 2024 02. 12.— 05.12. 2024 AOP TPO 4 dni (30 hod)
*
1. Konanie odbornej prípravy je možné dohodnúť aj mimo stanovených termínov.
2. Kurzy sa budú konať v závislosti od záujmu uchádzačov.
Upozornenie:
Spoločnosť Fire Center s.r.o. si vyhradzuje právo na zmenu termínov.
Číslo OP Termín OP* Druh OP Rozsah
01 / 2023 06. 02.—10. 02. 2023 AOP ŠPO 5 dní (50 hod)
02 / 2023 13. 02.—16. 02. 2023 AOP TPO 4 dni (30 hod)
03 / 2023 13. 03.—17. 03. 2023 AOP ŠPO 5 dní (50 hod)
04 / 2023 20. 03.—23. 03. 2023 AOP TPO 4 dni (30 hod)
05 / 2023 17. 04.—21. 04. 2023 AOP ŠPO 5 dní (50 hod)
06 / 2023 24. 04.—27. 04. 2023 AOP TPO 4 dni (30 hod)
07 / 2023 15. 05.—19. 05. 2023 AOP ŠPO 5 dní (50 hod)
08 / 2023 22. 05.—25. 05. 2023 AOP TPO 4 dni (30 hod)
09 / 2023 05. 06.—09. 06. 2023 AOP ŠPO 5 dní (50 hod)
10 / 2023 12. 06.—15. 06. 2023 AOP TPO 4 dni (30 hod)
11 / 2023 Podľa záujmu
12 / 2023 04. 09.—08. 09. 2023
18. 09.—22. 09. 2023
02. 10.—06. 10. 2023
AOP TPO 3 týždne (120 hod)
13 / 2023 04. 09.—08. 09. 2023
18. 09.—22. 09. 2023
02. 10.—06. 10. 2023
16. 10.—20. 10. 2023
30. 10.—03. 11. 2023
ZOP ŠPO 5 týždňov (200 hod)
14 / 2023 11. 09.—14. 09. 2023 AOP TPO 4 dni (30 hod)
15 / 2023 25. 09.—29. 09. 2023 AOP ŠPO 5 dní (50 hod)
16 / 2023 09. 10.—13. 10. 2023 AOP ŠPO 5 dní (50 hod)
17 / 2023 23. 10.—26. 10. 2023 AOP TPO 4 dni (30 hod)
18 / 2023 06. 11.—10. 11. 2023 AOP ŠPO 5 dní (50 hod)
19 / 2023 27. 11.—01. 12. 2023 AOP ŠPO 5 dní (50 hod)
Číslo OP Termín OP* Druh OP Rozsah
01 / 2022 07. 02.—10. 02. 2022 AOP TPO 4 dni (30 hod)
02 / 2022 21. 02.—24. 02. 2022 AOP TPO 4 dni (30 hod)
03 / 2022 21. 02.—25. 02. 2022
07. 03.—11. 03. 2022
21. 03.—25. 03. 2022
ZOP TPO 3 týždne (120 hod)
04 / 2022 14. 03.—18. 03. 2022 AOP TPO 4 dni (30 hod)
05 / 2022 04. 04.—07. 04. 2022 AOP TPO 4 dni (30 hod)
06 / 2022 19. 04.—22. 04. 2022 AOP TPO 4 dni (30 hod)
07 / 2022 02. 05.—05. 05. 2022 AOP TPO 4 dni (30 hod)
08 / 2022 02. 05.—06. 05. 2022 AOP ŠPO 5 dní (50 hod)
09 / 2022 02. 05.—05. 05. 2022
16. 05.—20. 05. 2022
30. 05.—03. 06. 2022
ZOP TPO 3 týždne (120 hod)
10 / 2022 02. 05.—05. 05. 2022
16. 05.—20. 05. 2022
30. 05.—03. 06. 2022
06. 06.—10. 06. 2022
13. 06.—17. 06. 2022
ZOP ŠPO 5 týždňov (200 hod)
11 / 2022 16. 05.—19. 05. 2022 AOP TPO 4 dni (30 hod)
12 / 2022 16. 05.—20. 05. 2022 AOP ŠPO 5 dní (50 hod)
13 / 2022 06. 06.—09. 06. 2022 AOP TPO 4 dni (30 hod)
14 / 2022 06. 06.—10. 06. 2022 AOP ŠPO 5 dní (50 hod)
15 / 2022 20. 06.—23. 06. 2022 AOP TPO 4 dni (30 hod)
16 / 2022 20. 06.—24. 06. 2022 AOP ŠPO 5 dní (50 hod)
17 / 2022** 25. 07.—28. 07. 2022 AOP TPO 4 dni (30 hod)
18 / 2022** 25. 07.—29. 07. 2022 AOP ŠPO 5 dní (50 hod)
19 / 2022** 22. 08.—25. 08. 2022 AOP TPO 4 dni (30 hod)
20 / 2022** 22. 08.—26. 08. 2022 AOP ŠPO 5 dní (50 hod)
21 / 2022 05. 09.—09. 09. 2022
19. 09.—23. 09. 2022
03. 10.—07. 10. 2022
ZOP TPO 3 týždne (120 hod)
22 / 2022 05. 09.—09. 09. 2022
19. 09.—23. 09. 2022
03. 10.—07. 10. 2022
17. 10.—21. 10. 2022
31. 10.—04. 11. 2022
ZOP ŠPO 5 týždňov (200 hod)
23 / 2022 12. 09.—15. 09. 2022 AOP TPO 4 dni (30 hod)
24 / 2022 12. 09.—16. 09. 2022 AOP ŠPO 5 dní (50 hod)
25 / 2022 10. 10.—13. 10. 2022 AOP TPO 4 dni (30 hod)
26 / 2022 10. 10.—14. 10. 2022 AOP ŠPO 5 dní (50 hod)
27 / 2022 14. 11.—17. 11. 2022 AOP TPO 4 dni (30 hod)
28 / 2022 14. 11.—18. 11. 2022 AOP ŠPO 5 dní (50 hod)
29 / 2022 28. 11.—01. 12. 2022 AOP TPO 4 dni (30 hod)
30 / 2022 28. 11.—02. 12. 2022 AOP ŠPO 5 dní (50 hod)
Číslo OP Termín OP Druh OP Rozsah
01 / 2021 08. 02.—12. 02. 2021 AOP ŠPO 5 dní (50 hod)
02 / 2021 08. 02.—11. 02. 2021 AOP TPO 4 dni (30 hod)
03 / 2021 08. 02.—12. 02. 2021
22. 02.—26. 02. 2021
08. 03.—12. 03. 2021
22. 03.—26. 03. 2021
06. 04.—09. 04. 2021
ZOP ŠPO 5 týždňov (200 hod)
04 / 2021 08. 02.—12. 02. 2021
22. 02.—26. 02. 2021
08. 03.—12. 03. 2021
ZOP TPO 3 týždne (120 hod)
05 / 2021 15. 02.—19. 02. 2021 AOP ŠPO 5 dní (50 hod)
06 / 2021 15. 02.—18. 02. 2021 AOP TPO 4 dni (30 hod)
07 / 2021 15. 03.—19. 03. 2021 AOP ŠPO 5 dní (50 hod)
08 / 2021 15. 03.—18. 03. 2021 AOP TPO 4 dni (30 hod)
09 / 2021 19. 04.—23. 04. 2021 AOP ŠPO 5 dní (50 hod)
10 / 2021 19. 04.—22. 04. 2021 AOP TPO 4 dni (30 hod)
11 / 2021 03. 05.—07. 05. 2021 AOP ŠPO 5 dní (50 hod)
12 / 2021 03. 05.—06. 05. 2021 AOP TPO 4 dni (30 hod)
13 / 2021 07. 06.—11. 06. 2021 AOP ŠPO 5 dní (50 hod)
14 / 2021 07. 06.—10. 06. 2021 AOP TPO 4 dni (30 hod)
15 / 2021 Podľa záujmu
16 / 2021 Podľa záujmu
17 / 2021 06. 09.—10. 09. 2021
20. 09.—24. 09. 2021
04. 10.—08. 10. 2021
18. 10.—22. 10. 2021
02. 11.—05. 11. 2021
ZOP ŠPO 5 týždňov (200 hod)
18 / 2021 06. 09.—10. 09. 2021
20. 09.—24. 09. 2021
04. 10.—08. 10. 2021
ZOP TPO 3 týždne (120 hod)
19 / 2021 27. 09.—01. 10. 2021 AOP ŠPO 5 dní (50 hod)
20 / 2021 27. 09.—30. 09. 2021 AOP TPO 4 dni (30 hod)
21 / 2021 11. 10.—15. 10. 2021 AOP ŠPO 5 dní (50 hod)
22 / 2021 11. 10.—14. 10. 2021 AOP TPO 4 dni (30 hod)
23 / 2021 08. 11.—12. 11. 2021 AOP ŠPO 5 dní (50 hod)
24 / 2021 08. 11.—11. 11. 2021 AOP TPO 4 dni (30 hod)
25 / 2021 29. 11.—03. 12. 2021 AOP ŠPO 5 dní (50 hod)
26 / 2021 29. 11.—02. 12. 2021 AOP TPO 4 dni (30 hod)
Číslo OP Termín OP Druh OP Rozsah
01 / 2020 10. 02.—14. 02. 2020 AOP ŠPO 5 dní (50 hod)
02 / 2020 10. 02.—13. 02. 2020 AOP TPO 4 dni (30 hod)
03 / 2020 10. 02.—14. 02. 2020
24. 02.—28. 02. 2020
09. 03.—13. 03. 2020
23. 03.—27. 03. 2020
06. 04.—09. 04. 2020
ZOP ŠPO 5 týždňov (200 hod)
04 / 2020 10. 02.—14. 02. 2020
24. 02.—28. 02. 2020
09. 03.—13. 03. 2020
ZOP TPO 3 týždne (120 hod)
05 / 2020 16. 03.—20. 03. 2020 AOP ŠPO 5 dní (50 hod)
06 / 2020 16. 03.—19. 03. 2020 AOP TPO 4 dni (30 hod)
07 / 2020 20. 04.—24. 04. 2020 AOP ŠPO 5 dní (50 hod)
08 / 2020 20. 04.—23. 04. 2020 AOP TPO 4 dni (30 hod)
09 / 2020 11. 05.—15. 05. 2020 AOP ŠPO 5 dní (50 hod)
10 / 2020 11. 05.—14. 05. 2020 AOP TPO 4 dni (30 hod)
11 / 2020 08. 06.—12. 06. 2020 AOP ŠPO 5 dní (50 hod)
12 / 2020 08. 06.—11. 06. 2020 AOP TPO 4 dni (30 hod)
13 / 2020 07. 09.—11. 09. 2020
21. 09.—25. 09. 2020
05. 10.—09. 10. 2020
19. 10.—23. 10. 2020
02. 11.—06. 11. 2020
ZOP ŠPO 5 týždňov (200 hod)
14 / 2020 07. 09.—11. 09. 2020
21. 09.—25. 09. 2020
05. 10.—09. 10. 2020
ZOP TPO 3 týždne (120 hod)
15 / 2020 07. 09.—11. 09. 2020 AOP ŠPO 5 dní (50 hod)
16 / 2020 07. 09.—10. 09. 2020 AOP TPO 4 dni (30 hod)
17 / 2020 12. 10.—16. 10. 2020 AOP ŠPO 5 dní (50 hod)
18 / 2020 12. 10.—15. 10. 2020 AOP TPO 4 dni (30 hod)
19 / 2020 09. 11.—13. 11. 2020 AOP ŠPO 5 dní (50 hod)
20 / 2020 09. 11.—12. 11. 2020 AOP TPO 4 dni (30 hod)
21 / 2020 07. 12.—11. 12. 2020 AOP ŠPO 5 dní (50 hod)
22 / 2020 07. 12.—10. 12. 2020 AOP TPO 4 dni (30 hod)
Číslo OP Termín OP Druh OP Rozsah
01 / 2019 11. 02.—15. 02. 2019 AOP ŠPO 5 dní (50 hod)
02 / 2019 12. 02.—15. 02. 2019 AOP TPO 4 dni (30 hod)
03 / 2019 25. 02.—01. 03. 2019
11. 03.—15. 03. 2019
25. 03.—29. 03. 2019
08. 04.—12. 04. 2019
23. 04.—26. 04. 2019
ZOP ŠPO 5 týždňov (200 hod)
04 / 2019 25. 02.—01. 03. 2019
11. 03.—15. 03. 2019
25. 03.—29. 03. 2019
ZOP TPO 3 týždne (120 hod)
05 / 2019 18. 03.—22. 03. 2019 AOP ŠPO 5 dní (50 hod)
06 / 2019 18. 03.—21. 03. 2019 AOP TPO 4 dni (30 hod)
07 / 2019 08. 04.—12. 04. 2019 AOP ŠPO 5 dní (50 hod)
08 / 2019 08. 04.—11. 04. 2019 AOP TPO 4 dni (30 hod)
09 / 2019 13. 05.—17. 05. 2019 AOP ŠPO 5 dní (50 hod)
10 / 2019 13. 05.—16. 05. 2019 AOP TPO 4 dni (30 hod)
11 / 2019 10. 06.—14. 06. 2019 AOP ŠPO 5 dní (50 hod)
12 / 2019 10. 06.—13. 06. 2019 AOP TPO 4 dni (30 hod)
13 / 2019 09. 09.—13. 09. 2019
23. 09.—27. 09. 2019
07.10.—11. 10. 2019
21. 10.—25. 10. 2019
04. 11.—08. 11. 2019
ZOP ŠPO 5 týždňov (200 hod)
14 / 2019 09. 09.—13. 09. 2019
23. 09.—27. 09. 2019
07.10.—11. 10. 2019
ZOP TPO 3 týždne (120 hod)
15 / 2019 09. 09.—13. 09. 2019 AOP ŠPO 5 dní (50 hod)
16 / 2019 09. 09.—12. 09. 2019 AOP TPO 4 dni (30 hod)
17 / 2019 07. 10.—11. 10. 2019 AOP ŠPO 5 dní (50 hod)
18 / 2019 07. 10.—10. 10. 2019 AOP TPO 4 dni (30 hod)
19 / 2019 04. 11.—08. 11. 2019 AOP ŠPO 5 dní (50 hod)
20 / 2019 04. 11.—07. 11. 2019 AOP TPO 4 dni (30 hod)
21 / 2019 02. 12.—06. 12. 2019 AOP ŠPO 5 dní (50 hod)
22 / 2019 02. 12.—05. 12. 2019 AOP TPO 4 dni (30 hod)
Číslo OP Termín OP Druh OP Rozsah
01 / 2018 15. 01.—18. 01. 2018 AOP TPO 4 dni (30 hod)
02 / 2018 15. 01.—19. 01. 2018 AOP ŠPO 5 dní (50 hod)
03 / 2018 22. 01.—24. 01. 2018 AOP PPOO 2,5 dňa (20 hod)
04 / 2018 05. 02.—08. 02. 2018 AOP TPO 4 dni (30 hod)
05 / 2018 05. 02.—09. 02. 2018 AOP ŠPO 5 dní (50 hod)
06 / 2018 05. 03.—06. 04. 2018 ZOP TPO 3 týždne (120 hod)
07 / 2018 05. 03.—04. 05. 2018 ZOP ŠPO 5 týždňov (200 hod)
08 / 2018 12. 03.—15. 03. 2018 AOP TPO 4 dni (30 hod)
09 / 2018 12. 03.—16. 03. 2018 AOP ŠPO 5 dní (50 hod)
10 / 2018 09. 04.—12. 04. 2018 AOP TPO 4 dni (30 hod)
11 / 2018 09. 04.—13. 04. 2018 AOP ŠPO 5 dní (50 hod)
12 / 2018 23. 04.—25. 04. 2018 AOP PPOO 2,5 dňa (20 hod)
13 / 2018 14. 05.—17. 05. 2018 AOP TPO 4 dni (30 hod)
14 / 2018 14. 05.—18. 05. 2018 AOP ŠPO 5 dní (50 hod)
15 / 2018 11. 06.—14. 06. 2018 AOP TPO 4 dni (30 hod)
16 / 2018 11. 06.—15. 06. 2018 AOP ŠPO 5 dní (50 hod)
17 / 2018 20. 08.—23. 08. 2018 AOP TPO 4 dni (30 hod)
18 / 2018 20. 08.—24. 08. 2018 AOP ŠPO 5 dní (50 hod)
19 / 2018 03. 09.—05. 10. 2018 ZOP TPO 3 týždne (120 hod)
20 / 2018 03. 09.—02. 11. 2018 ZOP ŠPO 5 týždňov (200 hod)
21 / 2018 17. 09.—20. 09. 2018 AOP TPO 4 dni (30 hod)
22 / 2018 17. 09.—21. 09. 2018 AOP ŠPO 5 dní (50 hod)
23 / 2018 08. 10.—11. 10. 2018 AOP TPO 4 dni (30 hod)
24 / 2018 08. 10.—12. 10. 2018 AOP ŠPO 5 dní (50 hod)
25 / 2018 05. 11.—08. 11. 2018 AOP TPO 4 dni (30 hod)
26 / 2018 05. 11.—09. 11. 2018 AOP ŠPO 5 dní (50 hod)
27 / 2018 19. 11.—21. 11. 2018 AOP PPOO 2,5 dňa (20 hod)
28 / 2018 03. 12.—06. 12. 2018 AOP TPO 4 dni (30 hod)
29 / 2018 03. 12.—07. 12. 2018 AOP ŠPO 5 dní (50 hod)
Číslo OP Termín OP Druh OP Rozsah
01 / 2017 16. 01.—20. 01. 2017 AOP ŠPO 5 dní (50 hod)
02 / 2017 23. 01.—26. 01. 2017 AOP TPO 4 dni (30 hod)
03 / 2017 30. 01.—01. 02. 2017 AOP PPOO 2,5 dňa (20 hod)
04 / 2017 13. 02.—16. 02. 2017 AOP TPO 4 dni (30 hod)
05 / 2017 13. 02.—17. 02. 2017 AOP ŠPO 5 dní (50 hod)
06 / 2017 13. 03.—16. 03. 2017 AOP TPO 4 dni (30 hod)
07 / 2017 13. 03.—17. 03. 2017 AOP ŠPO 5 dní (50 hod)
08 / 2017 27. 03.—29. 03. 2017 AOP PPOO 2,5 dňa (20 hod)
09 / 2017 10. 04.—13. 04. 2017 AOP TPO 4 dni (30 hod)
10 / 2017 19. 04.—20. 04. 2017 AOP PPOO 2,5 dňa (20 hod)
11 / 2017 24. 04.—28. 04. 2017 AOP ŠPO 5 dní (50 hod)
12 / 2017 24. 04.—27. 04. 2017 AOP TPO 4 dni (30 hod)
13 / 2017 15. 05.—18. 05. 2017 AOP TPO 4 dni (30 hod)
14 / 2017 24. 05.—25. 05. 2017 AOP PPOO 2,5 dňa (20 hod)
15 / 2017 29. 05.—02. 06. 2017 AOP ŠPO 5 dní (50 hod)
16 / 2017 29. 05.—01. 06. 2017 AOP TPO 4 dni (30 hod)
17 / 2017 12. 06.—15. 06. 2017 AOP TPO 4 dni (30 hod)
18 / 2017 10. 07.—13. 07. 2017 AOP TPO 4 dni (30 hod)
19 / 2017 10. 07.—14. 07. 2017 AOP ŠPO 5 dní (50 hod)
20 / 2017 17. 07.—19. 07. 2017 AOP PPOO 2,5 dňa (20 hod)
21 / 2017 14. 08.—17. 08. 2017 AOP TPO 4 dni (30 hod)
22 / 2017 14. 08.—18. 08. 2017 AOP ŠPO 5 dní (50 hod)
23 / 2017 21. 08.—23. 08. 2017 AOP PPOO 2,5 dňa (20 hod)
24 / 2017 11. 09.—15. 09. 2017
25. 09.—29. 09. 2017
09. 10.—13. 10. 2017
23. 10.—27. 10. 2017
06. 11.—10. 11. 2017
ZOP ŠPO 5 týždňov (200 hod)
25 / 2017 11. 09.—15. 09. 2017
25. 09.—29. 09. 2017
09. 10.—13. 10. 2017
ZOP TPO 3 týždne (120 hod)
26 / 2017 18. 09.—21. 09. 2017 AOP TPO 4 dni (30 hod)
27 / 2017 18. 09.—22. 09. 2017 AOP ŠPO 5 dní (50 hod)
28 / 2017 25. 09.—27. 09. 2017 AOP PPOO 2,5 dňa (20 hod)
29 / 2017 16. 10.—19. 10. 2017 AOP TPO 4 dni (30 hod)
30 / 2017 16. 10.—20. 10. 2017 AOP ŠPO 5 dní (50 hod)
31 / 2017 23. 10.—25. 10. 2017 AOP PPOO 2,5 dňa (20 hod)
32 / 2017 30. 10.—03. 11. 2017
13. 11.—16. 11. 2017
27. 11.—01. 12. 2017
ZOP TPO 3 týždne (120 hod)
33 / 2017 20. 11.—23. 11. 2017 AOP TPO 4 dni (30 hod)
34 / 2017 20. 11.—24. 11. 2017 AOP ŠPO 5 dní (50 hod)
35 / 2017 27. 11.—29. 11. 2017 AOP PPOO 2,5 dňa (20 hod)
36 / 2017 30. 10.—03. 11. 2017
13. 11.—16. 11. 2017
27. 11.—01. 12. 2017
11. 12.—15. 12. 2017
18. 12.—22. 12. 2017
ZOP ŠPO 5 týždňov (200 hod)
Číslo OP Termín OP Druh OP Rozsah
01 / 2016 25. 01.—28. 01. 2016 AOP TPO 4 dni (30 hod)
02 / 2016 15. 02.—18. 02. 2016 AOP TPO 4 dni (30 hod)
03 / 2016 29. 02.—04. 03. 2016
14. 03.—18. 03. 2016
04. 04.—08. 04. 2016
ZOP TPO 3 týždne (120 hod)
04 / 2016 29. 03.—01. 04. 2016 AOP TPO 4 dni (30 hod)
05 / 2016 25. 04.—28. 04. 2016 AOP TPO 4 dni (30 hod)
06 / 2016 09. 05.—12. 05. 2016 AOP TPO 4 dni (30 hod)
07 / 2016 06. 06.—09. 06. 2016 AOP TPO 4 dni (30 hod)
08 / 2016 05. 09.—08. 09. 2016 AOP TPO 4 dni (30 hod)
09 / 2016 26. 09.—29. 09. 2016 AOP TPO 4 dni (30 hod)
10 / 2016 10. 10.—13. 10. 2016 AOP TPO 4 dni (30 hod)
11 / 2016 24. 10.—27. 10. 2016 AOP TPO 4 dni (30 hod)
12 / 2016 21. 11.—24. 11. 2016 AOP TPO 4 dni (30 hod)
13 / 2016 14. 11.—18. 11. 2016
28. 11.—02. 12. 2016
12. 12.—16. 12. 2016
ZOP TPO 3 týždne (120 hod)
14 / 2016 28. 11.—02. 12. 2016 AOP ŠPO 5 dní (40 hod)

Číslo OP Termín OP Druh OP Rozsah
01 / 2015 19. 01.—22. 01. 2015 AOP TPO 4 dni (30 hod)
02 / 2015 26. 01.—30. 01. 2015
09. 02.—13. 02. 2015
23. 02.—27. 02. 2015
ZOP TPO 3 týždne (120 hod)
03 / 2015 16. 02.—19. 02. 2015 AOP TPO 4 dni (30 hod)
04 / 2015 16. 03.—19. 03. 2015 AOP TPO 4 dni (30 hod)
05 / 2015 13. 04.—16. 04. 2015 AOP TPO 4 dni (30 hod)
06 / 2015 22. 04.—23. 04. 2015 Seminár 1 deň (6 hod)
07 / 2015 11. 05.—15. 05. 2015
25. 05.—29. 05. 2015
08. 06.—12. 06. 2015
ZOP TPO 3 týždne (120 hod)
08 / 2015 18. 05.—21. 05. 2015 AOP TPO 4 dni (30 hod)
09 / 2015 15. 06.—18. 06. 2015 AOP TPO 4 dni (30 hod)
10 / 2015 18. 06. 2015 Seminár 1 deň (6 hod)
11 / 2015 27. 07.—30. 07. 2015 AOP TPO 4 dni (30 hod)
12 / 2015 17. 08.—20. 08. 2015 AOP TPO 4 dni (30 hod)
13 / 2015 07. 09.—10. 09. 2015 AOP TPO 4 dni (30 hod)
14 / 2015 23. 09.—25. 09. 2015 Seminár 1 deň (6 hod)
15 / 2015 12. 10.—15. 10. 2015 AOP TPO 4 dni (30 hod)
16 / 2015 09. 11.—12. 11. 2015 AOP TPO 4 dni (30 hod)
17 / 2015 25. 11.—27. 11. 2015 Seminár 1 deň (6 hod)
18 / 2015 07. 12.—10. 12. 2015 AOP TPO 4 dni (30 hod)

Číslo OP Termín OP Druh OP Rozsah
01 / 2014 17. 03.—20. 03. 2014 AOP TPO 4 dni (30 hod)
02 / 2014 07. 04.—10. 04. 2014 AOP TPO 4 dni (30 hod)
03 / 2014 05. 05.—07. 05. a 09. 05. 2014
19. 05.—23. 05. 2014
02. 06.—06. 06. 2014
ZOP TPO 3 týždne (120 hod)
04 / 2014 12. 05.—15. 05. 2014 AOP TPO 4 dni (30 hod)
05 / 2014 29. 05. 2014 Seminár 1 deň (6 hod)
06 / 2014 02. 09.—05. 09. 2014 AOP TPO 4 dni (30 hod)
07 / 2014 06. 10.—09. 10. 2014 AOP TPO 4 dni (30 hod)
08 / 2014 03. 11.—07. 11. 2014
17. 11.—21. 11. 2014
01. 12.—05. 12. 2014
ZOP TPO 3 týždne (120 hod)
09 / 2014 10. 11.—13. 11. 2014 AOP TPO 4 dni (30 hod)
10 / 2014 08. 12.—11. 12. 2014 AOP TPO 4 dni (30 hod)