Sample Image
konateľ, lektor, odborný garant
 • 1975–1980
  VŠB OSTRAVA Hornicko-geologická fakulta
  odbor – Technika požiarnej ochrany a bezpečnosť priemyslu
 • 1980–2010
  Hasičský a záchranný zbor a jeho predchodcovia
  Pozícia: Požiarna prevencia, vedúce riadiace štruktúry na úrovni Krajského riaditeľstva HaZZ v Banskej Bystrici a jeho predchodcoch.
  Účasť na príprave právnych a technických predpisov využívaných
  v súčasnej legislatíve požiarnej ochrany
 • Súčasnosť:
  Špecialista PO, Autorizovaný bezpečnostný technik
M. Belo-Caban: Oprávnenia
M. Belo-Caban: Oprávnenia
M. Belo-Caban: Oprávnenia
M. Belo-Caban: Oprávnenia
Adresa Ing. Milan Belo-Caban
Na Troskách 3
974 01 Banská Bystrica
T 0948 044 832
@ belocaban.milan@firecenter.sk