ZÁKLADNÁ
ODBORNÁ
PRÍPRAVA
ŠPECIALISTOV
POŽIARNEJ
OCHRANY
780€/200hod
ZÁKLADNÁ
ODBORNÁ
PRÍPRAVA
TECHNIKOV
POŽIARNEJ
OCHRANY
380€/120hod
ZÁKLADNÁ
ODBORNÁ
PRÍPRAVA
PREVENTIVÁROV
POŽIARNEJ
OCHRANY OBCE
223€/80hod
AKTUALIZAČNÁ
ODBORNÁ
PRÍPRAVA
ŠPECIALISTOV
POŽIARNEJ
OCHRANY
245€/50hod
AKTUALIZAČNÁ
ODBORNÁ
PRÍPRAVA
TECHNIKOV
POŽIARNEJ
OCHRANY
140€/30hod
AKTUALIZAČNÁ
ODBORNÁ
PRÍPRAVA
PREVENTIVÁROV
POŽIARNEJ
OCHRANY OBCE
74€/20hod
Podľa ponuky