ZÁKLADNÁ
ODBORNÁ
PRÍPRAVA
ŠPECIALISTOV
POŽIARNEJ
OCHRANY
695€/200hod
ZÁKLADNÁ
ODBORNÁ
PRÍPRAVA
TECHNIKOV
POŽIARNEJ
OCHRANY
350€/120hod
ZÁKLADNÁ
ODBORNÁ
PRÍPRAVA
PREVENTIVÁROV
POŽIARNEJ
OCHRANY OBCE
223€/80hod
AKTUALIZAČNÁ
ODBORNÁ
PRÍPRAVA
ŠPECIALISTOV
POŽIARNEJ
OCHRANY
198€/50hod
AKTUALIZAČNÁ
ODBORNÁ
PRÍPRAVA
TECHNIKOV
POŽIARNEJ
OCHRANY
118€/30hod
AKTUALIZAČNÁ
ODBORNÁ
PRÍPRAVA
PREVENTIVÁROV
POŽIARNEJ
OCHRANY OBCE
74€/20hod
Podľa ponuky